Oferta detektywa

Osoby fizyczne:

 • obserwacja osób,
 • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się,
 • poszukiwanie biologicznych rodziców i rodzeństwa (np po adopcji całkowitej w Polsce i zagranicznej),
 • ustalanie miejsca pracy i źródła utrzymania,
 • sprawdzenie i ustalenie okoliczności związanych z opieką nad dziećmi przez współmałżonka,
 • ustalanie miejsca zamieszkania,
 • wywiad środowiskowy,
 • wykrywanie zdrady (małżeńskiej, partnera i partnerki),
 • sprawdzenie i kontrola niani, gospodyni domowej lub opiekunki starszej osoby, w tym wywiązywanie się przez nich z obowiązków.
 • sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka,
 • zbieranie dowodów w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych,
 • ustalanie sprawców (zapobieganie) złośliwego niepokojenia (stalkingu), zniesławienia czy oszczerstwa (także w Internecie),
 • ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa,
 • badanie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo) i genealogiczne,
 • badania genealogiczne rodziny,
 • weryfikacja obowiązku alimentacyjnego,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, np stalking czy szantaż,
 • inne, nietypowe, pomoc w odzyskaniu obywatelstwa polskiego.

Firmy:

 • sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej, karalności, weryfikacji świadectw szkolnych i zaświadczeń o ukończonych kursach oraz przedstawionych referencji,
 • Kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem, wykonywania tzw „fuch na boku”,
 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności oraz weryfikacja przedstawionych dokumentów,
 • wywiad gospodarczy,
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
 • wykrywanie podrabianych znaków towarowych i bezprawnego ich wykorzystywania,
 • zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych oraz innych,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadkom w pracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzenie i weryfikacja doznania ciężkich uszkodzeń ciała,
  rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w biznesie.

Kancelarie prawne:

 • weryfikacje prawdziwości danych zawartych w materiale procesowym,
 • weryfikację wiarygodności osób i dokumentów,
 • pomoc w rozpoznawaniu i ustaleniu czy weryfikacji danych dotyczących osób i zdarzeń,
 • poszukiwanie osób i mienia na terenie Polski i państw UE,
 • realizacja określonych czynności włącznie z obserwacją i właściwe ich udokumentowanie,
 • ustalenia majątkowe, np sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości.
 • inne, nietypowe.

 

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie