Pomoc pokrzywdzonemu

Nasza pomoc pokrzywdzonym w sprawach karnych polega na:

  • ocenie dostarczonych dokumentów procesowych przez detektywa,
  • sprawdzenie wiarygodności świadków i innych osób oraz dokumentów,
  • przeprowadzenie eksperymentów w celu sprawdzenia przebiegu zdarzenia i weryfikacji zeznań świadków, czy wyjaśnień podejrzanego,
  • zbieranie informacji w sprawie i ich weryfikacja,
  • zlecenie ekspertyz kryminalistycznych przez biegłych sądowych,
  • przygotowywanie odpowiednich wniosków dowodowych,
  • czynności własne w kierunku zebrania informacji istotnych i przydatnych dla potrzeb postępowania, w tym ustalanie świadków zdarzeń,
  • zebranie dowodów, właściwe ich utrwalenie i udokumentowanie oraz przekazywanie wraz z wnioskami dowodowymi,
  • inicjowanie w postępowaniu karnym postępowania o odszkodowanie za straty poniesione przez pokrzywdzonego i późniejsza egzekucja tych należności od sprawcy.

Pomoc udzielana jest od momentu stwierdzenia przestępstwa, poprzez złożenie zawiadomienia o jego popełnieniu, aż do zakończenia czynności procesowych lub zamknięcia procesu sądowego. Możemy także pomóc w egzekwowaniu od skazanego jego zobowiązań nałożonych przez sąd w wyroku sądowym.