Jak rozpoznać detektywa z licencją od osoby bez licencji?

Jeżeli spotykamy ofertę detektywa w internecie na usługi detektywistyczne a nie znajdziecie podstawowych danych o firmie (adres siedziby, kontakty telefoniczne, NIP, REGON, numer rejestru MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych) powinno być to pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że możemy mieć do czynienia z nieuczciwą firmą lub detektywem. Trzeba wówczas zachować szczególną ostrożność by nie stać się ofiarą oszustwa.

Nasze prawo jasno określa kto jest detektywem - jest to osoba posiadająca licencję, a tytułu zawodowego "detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję. Tytuł zawodowy jest więc chroniony przez prawo. Podobnie jest z tytułami adwokat, radca prawny, lekarz medycyny i wieloma innymi…

Zanim zaczniemy wdawać się w szczegóły poprośmy o ten dokument. Prawdziwy detektyw od razu sięgnie do dokumentów i wyjmie małą niebieską licencję ze zdjęciem podpisaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z terenu właściwego dla miejsca zamieszkania detektywa. Teraz wiemy, że mamy do czynienia z detektywem. Możemy działać dalej.

Ale to jeszcze nie koniec. Przedsiębiorca, który chce wykonać dla nas usługę detektywistyczną musi posiadać jeszcze dwa istotne dokumenty. Pierwszy to wpis do działalności regulowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kartka formatu A4 z nagłówkiem „Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych” jest dokumentem potwierdzającym, że przedsiębiorca prowadzi działalność zgodnie z prawem. Ostatni dokument jaki przedsiębiorca musi posiadać to aktualne obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli poprosicie Państwo o te dokumenty prawdziwy detektyw na pewno je okaże.
Jeżeli osoba, z którą rozmawiamy, z jakichś względów nie chce ich okazać, powinno to spowodować wzmożenie czujności wobec niej, najprawdopodobniej nie mamy do czynienia z detektywem, lecz z osobą podszywającą się pod detektywa. Taka osoba może odpowiadać karnej za świadczenie usług bez stosownych uprawnień w zakresie posiadania licencji czy zatrudnienia w firmie detektywistycznej.

Każda firma świadcząca usługi ma obowiązek zamieszczenie szczegółowych informacji o firmie na swojej stronie www (wiecej ...)

Dopiero teraz możemy przystąpić do omawiania szczegółów i zawierania ewentualnej umowy.

Jeżeli jednak skusi nas niska cena usługi i nie będziemy czujni może się zdarzyć, że powierzymy naszą sprawę „pseudo detektywom”. Jakie wynikają z tego zagrożenia?

Przekażemy takiemu człowiekowi intymne szczegóły z naszego życia prywatnego lub informacje firmowe. O wiele więcej dowie się o tym w trakcie wykonywania swoich działań.
Należy zadać sobie pytanie: Czy chcemy powierzać takie dane obcej osobie.

Detektyw zmuszony jest zachować tajemnicę, nie tylko poprzez nakaz ustawowy, ale również dlatego, że jej niezachowanie oznacza dla niego praktycznie „śmierć zawodową”.

Po drugie kompromitujące nas materiały w rękach obcych osób mogą spowodować, iż staniemy się ofiarami szantażu.
Osoba taka najczęściej odznacza się brakiem fachowości do wykonania zlecenia.
Czynności detektywistyczne odznaczają się duża skrytością działań. Czasami to jedyna szansa powodzenia tych czynności. „Pseudo detektywi” poprzez brak doświadczenia i profesjonalizmu często powodują odkrycie działań.

Brak jest możliwości wykorzystania materiału dowodowego w sądzie lub przed organami ścigania.
Ewentualne dowody zdobyte przez „pseudo detektywa” nie będą miały żadnej wartości dowodowej. Zostały zdobyte niezgodnie z prawem, więc są bezwartościowe jako dowody.

Po trzecie angażując pseudo detektywa nie mamy żadnych gwarancji, że po wpłaceniu zaliczki nie zostanie wykonane zlecenie. Osoba taka z reguły znika i wszelki ślad po nim ginie.

Po czwarte w razie odkrycia nielegalnie wykonywanych działań przez pseudo detektywa narażacie się Państwo na postępowanie karne, jak i powództwo cywilne skierowane przeciwko Państwu przez osobę, wobec której prowadzono czynności.
Osoba wykonująca czynności detektywistyczne bez uprawnień podlega odpowiedzialności karnej.

Jeżeli mamy wątpliwości czy mamy do czynienia z detektywem zwróćmy się o pomoc do innego detektywa z licencją lub poprośmy o informacje Wydział Postępowań Administracyjnych KWP lub zwrócić się do MSWiA. Możemy także zapytać w stowarzyszeniu zrzeszającym licencjonowanych detektywów lub skorzystać z publikowanej informacji o członkach detektywach stowarzyszenia ( np ... .