Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia

Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia
Efektem kończącym realizacje każdego zlecenia jest pisemne sprawozdanie. Ustawa o usługach detektywistycznych i przepisy wykonawcze do niej określają podstawowe elementy jakie powinno ono zawierać, jak:
  1. datę zawarcia umowę na usługę detektywistyczną,
  2. opis przedmiotu umowy,
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
  4. opis stanu faktycznego,
  5. datę zakończenia czynności.
Przebieg wykonanych czynności to chronologiczny opis czynności ilustrowany fotografiami, a same fotografie i nagrania video są załącznikiem do sprawozdania.
Każde sprawozdanie zawiera także szczegółowy wykaz dołączonych załączników.
Może ono być wykorzystane jako dowód w każdej sprawie zgodnej z prawem, w tym także przed sądem.
Każda strona sprawozdania musi być podpisana a wszelkie poprawki parafowane, a odstępy zakreslone.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

RSS

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=6FZqQhDSkrbau5aQB%2BQqoRIkI8e9j2%2BW%2FK9KEKSmzCa69gNAZpQgEsqJqWhH%2FVomRtbemwc2pgUD125NccPmAvKoPiJLSANhq1hm%2FXbz302Pp9%2FDukOEAvJzaZqjgvqeshosxjs8CcdFNLQjeAcd5B9otD4XWE%2FGdKWYlhWP4YQ%3D&prvtof=ZUpDD5aKRgNJ2vIG3w9WFtvVypjtHssVsX%2BSqYMN%2FYk%3D&poru=RWbm3luYRaIikhLh7deqVlOhq3K%2F8%2BjX%2Fc1UcjTuoej4PlnFWApnymixXOOSgCzoASjwKkuXUkffxnybELz%2BrglQbZgI%2F2OtSvrB%2BplycAgJJVSYoHeodMLN52v8JRhH&">Click here to proceed</a>. </body>