Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia

Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia
Efektem kończącym realizacje każdego zlecenia jest pisemne sprawozdanie. Ustawa o usługach detektywistycznych i przepisy wykonawcze do niej określają podstawowe elementy jakie powinno ono zawierać, jak:
  1. datę zawarcia umowę na usługę detektywistyczną,
  2. opis przedmiotu umowy,
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
  4. opis stanu faktycznego,
  5. datę zakończenia czynności.
Przebieg wykonanych czynności to chronologiczny opis czynności ilustrowany fotografiami, a same fotografie i nagrania video są załącznikiem do sprawozdania.
Każde sprawozdanie zawiera także szczegółowy wykaz dołączonych załączników.
Może ono być wykorzystane jako dowód w każdej sprawie zgodnej z prawem, w tym także przed sądem.
Każda strona sprawozdania musi być podpisana a wszelkie poprawki parafowane, a odstępy zakreslone.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

RSS

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=THNgUEYqmbK%2BfGNy%2BjiSJoFhsMkt9WtJNyugMnRHyfHZdIkp%2FFP%2FY7Y2aod05L9VM6WNZCi6UpIQLMtXd2BAPdvKqEnaIqULucpBOE5c120nn%2BJ%2Bpb8U%2BrEPuMlUIrR7rRkXqwPdYYD7OE32NFcqvWj2TrqLRFdOfBriTzuhGfY%3D&prvtof=H%2BGFdqJxdnW%2BEBAW9P0U1LDm0PUSnOVTLuhoHMA0qWg%3D&poru=%2BI4VTMc5lEtGmIUVmkabp%2B2cuYYfesuZNyjrP7Q4ZGmwBzcuWjTFWO20%2BwdAgd0SicIcrio4HdHQ4QOM62x2m57B8nsp%2By3Vly9e1OGGWbp%2Bv4g2nWpfQXdPwBbU0fV2&">Click here to proceed</a>. </body>