Przyjeżdżamy do klienta, w miejsce przez niego wskazane, za odpłatnością. 

Jeśli jesteś zainteresowany usługą a nie możesz do nas przyjść, na wezwanie przyjeżdżamy (po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia) do klienta lub w miejsce przez niego wskazane, za zwrotem kosztów przejazdu w/g zasad określonych w cenniku.

Jeżeli podpiszesz z nami umowę i zrealizujesz usługę koszty dojazdu wliczymy w cenę usługi. Potwierdzeniem wiarygodności zgłoszenia np będzie przelanie ze swojego konta kwoty 1 zł na konto bankowe firmy wskazane w dziele kontakt.