Przyjeżdżamy do klienta, w miejsce przez niego wskazane, za odpłatnością. 

Jeśli jesteś zainteresowany usługą a nie możesz do nas przyjść, na wezwanie przyjeżdżamy (po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia) do klienta lub w miejsce przez niego wskazane, za zwrotem kosztów przejazdu w/g zasad określonych w cenniku.

Jeżeli podpiszesz z nami umowę i zrealizujesz usługę koszty dojazdu wliczymy w cenę usługi. Potwierdzeniem wiarygodności zgłoszenia np będzie przelanie ze swojego konta kwoty 1 zł na konto bankowe firmy wskazane w dziele kontakt.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=biyh0b4c%2FNFvuYGQZZUgt1fRh%2FTuK9Q73uD5%2BKGjZ5bqOsKpnpp%2BTU6h4wZHOcfReE%2BYHeDQNj6NeNykGFmuZ0%2Ba6E%2F3T1YH1b3PI4bJkHTKHXFKyyN9RY25XLlzQFWfX%2BMy84Pxjhe43AEm9i3ZnBhGBujNohnRxVFb3zD8GTg%3D&prvtof=EbAKoSdX6NHybWv7v8jODXT1L1oO%2Fw00JsCi4pUMdpY%3D&poru=Kk9XvA7k%2FXpQWXPfWowAbzhmrDjj%2BW3n5At4OmJAipKlOV1PQH7jfEznp80pd9BMReQYj%2BmVv3FNN7Nde%2BT65FUQ42793LeX8X34M4pa%2F2Xq6mYOghUlUeyO%2B4EP3KdN&">Click here to proceed</a>. </body>