Pakiet DNA detektyw

Rozwój nauk biologicznych i inżynierii genetycznej w ostatnich latach doprowadził do wzrostu możliwości zastosowania badań DNA w służbie społeczeństwu. Analiza DNA pozwala z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wskazać osobę, od której materiał genetyczny pochodzi.

W polskim prawie cywilnym badania DNA stosuje się najczęściej w sprawach związanych z ustaleniem lub też wyłączeniem ojcostwa, ustaleniem pokrewieństwa, identyfikacją osoby, wykrywanie zdrady, itp.
DNA izolowane jest z następujących materiałów:

 • włosy wyrwane z widocznymi cebulkami ( ok. 5 sztuk włosów z cebulkami od każdej z badanych osób). Cebulki są wymogiem koniecznym, ponieważ wokół nich zgromadzone są fragmenty naskórka, z którego izolowane jest DNA. Włosy obcięte lub znalezione np. na szczotce nie spełniają wymagań!
 • kilkakrotnie używana szczoteczka do zębów ( jedno- lub dwukrotne użycie szczoteczki nie jest wystarczające do wyizolowania DNA)
 • chusteczka do nosa z wydzieliną z nosa ( chusteczka przesuszona). Chusteczki powinny być przesyłane w czystych kopertach, gdyż transport w woreczkach foliowych może spowodować nadmierne zawilgocenie, w sytuacji, kiedy chusteczki nie zostały całkowicie wysuszone. Chusteczka nie może zawierać zanieczyszczeń pochodzących z makijażu.
 • wyrwany ząb,
 • widoczne plamy krwi na różnego rodzaju materiałach
 • zużyta prezerwatywa
 • zużyta podpaska
 • waciki do czyszczenia nosa czy uszu
 • ewentualnie guma do żucia lub dziecięcy smoczek. W przypadku wykorzystania w badaniu samouczka, należy się skontaktować z nami w celu uzyskania informacji na temat sposobu transportu próbek do laboratorium.

Materiały mikro-śladowe nie są materiałami sterylnymi, dlatego mogą zawierać zanieczyszczone lub całkowicie zdegradowane DNA, co z kolei uniemożliwia wystawienie jednoznacznego wyniku. W takich sytuacjach konieczne jest pobranie i dosłanie nowych próbek. To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Nasze Biuro wykorzystując pracę swoich detektywów pozyskuje materiał do badań genetycznych w tych wszystkich sytuacjach kiedy jego pozyskanie normalną drogą jest utrudnione, zależy nam na poufności i kompleksowości (od pobrania po opinię z badań), a także zleca ich przeprowadzenie przez renomowaną firmę.
Oferujemy:

 • zestaw do samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego,
 • oficjalne dla potrzeb sądowych lub dyskretne (dla własnej wiedzy) pozyskanie materiałów do badań (we własnym zakresie lub przez lekarza) wraz ze zleceniem badań przez renomowana firmę,
 • analiza możliwości pozyskania materiałów pod kątem prawnym ( utrudnienia np. w przypadku ustalenia pokrewieństwa pomiędzy żyjącymi i zmarłymi osobami),
 • konsultacje w celu pobrania materiału do badań porównawczych,
 • zlecenie przeprowadzenia badań DNA przez sprawdzone i wiarygodne laboratorium, posiadające stosowne certyfikaty międzynarodowe za najniższą na rynku cenę,
 • załatwienie łącznie wszystkich formalności podanych wyżej (Klient otrzymuje do ręki wynik badania i nie obchodzą go żadne formalności z tym związane).

Badania genetyczne to nie tylko testy mające na celu ustalanie ojcostwa. Przy użyciu testów genetycznych można identyfikować zdradę małżeńską, sprawców przestępstw czy też sabotażu, odszukiwać dalekich krewnych, identyfikować dane osoby na podstawie określonych przedmiotów. Testy DNA można wykorzystywać między innymi w następujących przypadkach:

 1. Ustalanie ojcostwa nieżyjącego mężczyzny badanie najczęściej zlecane przez rodzinę zmarłego, m.in. przy podziale majątku. Badanie umożliwia wykorzystanie zarówno przedmiotów należących do zmarłego (szczoteczki do zębów, włosów z cebulkami itp.), lub tez włączeniu do badania najbliższych członków rodziny zmarłego (dzięki dodatkowym analizom statystycznym nie jest konieczne badanie próbki zmarłego!).
 2. Wykrywanie zdrady - badania zlecane przez żony bądź mężów mających wątpliwości, co do wierności swojego współmałżonka (partnera). Materiał do badań to: bielizna kobieca / męska bądź pościel oraz materiał porównawczy w postaci wymazu z jamy ustnej lub mikrośladu. Analiza porównawcza profilu genetycznego wyizolowanego z wydzieliny męskiej lub kobiecej z profilem genetycznym z dostarczonego materiału porównawczego umożliwiająca stwierdzenie, czy dostarczone do nas próbki pochodzą od jednej i tej samej osoby.
 3. Badanie pokrewieństwa - wykorzystywane przy określaniu wspólnych korzeni np. u osób noszących to samo nazwisko lub spotykających się po wielu latach krewnych.
 4. Identyfikacja osób poprzez analizę pozostawionych przez nich przedmiotów - ma głównie zastosowanie przy określaniu sprawców przestępstw lub sabotażu.

Materiały mikro śladowe powinny być pobierane, wysuszone w specjalnych warunkach i pakowane w jednorazowych rękawiczkach oraz przechowywane przed przesłaniem w czystych warunkach. Należy bezwzględnie unikać dotykania rękoma części zawierających materiał genetyczny.
Przykładowe szanse izolacji DNA z mikrośladów :

 • Z chusteczki do nosa (tylko papierowa) - 80%,
 • Prześcieradło z widocznymi plamami - 75%,
 • Koszulka z widocznymi plamami - 70%,
 • Bielizna (określony fragment,podejrzewany o zawartość DNA) - 70%,
 • Szczoteczka do zębów używana kilkakrotnie (jednokrotnie użyta nie nadaje się do analizy) - - 85%,
 • Szkło, filiżanka (uciążliwa) - 30%,
 • Niedopałek papierosa - 50%,
 • Guma do żucia - 60%,
 • Plaster z krwią - 80%,
 • Krew - 95%,
 • Wacik do uszu - 98%.

Warunkiem koniecznym jest zgoda osoby od której materiał będzie pobrany w w przypadku niepełnoletności od opiekuna prawnego.