Poszukiwanie i identyfikacja osób

Poszukujemy osoby zaginione i ukrywające się oraz z powodów adopcyjnych.
Cel poszukiwań osiągamy poprzez własne działania i pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł.

Na podstawie posiadanych uprawnień pozyskujemy także informacje bez wiedzy i zgody osoby zainteresowanej, przy czym przy przekazywaniu tych informacji mają tutaj zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Często zaginięcie osoby jest traktowane przez Policję rutynowo i ogranicza się jedynie do przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu. Czynności w tym zakresie są minimalizowane, a wszelkie ślady i dowody są bezpowrotnie utracone, bez możliwości ich odtworzenia.
Wynika to z faktu, że osoby zaginione odnajdują  się po krótkim czasie, a ich zaginięcie nie było wynikiem przestępstwa.
Inaczej jest gdy zaginięcie wiąże się z  przestępstwem, np zabójstwa.
Brak szybkiej reakcji powoduje, że to czego nie udało się zrobić w pierwszych dniach uniemożliwia wyjaśnienie sprawy w przyszłości, a zwłaszcza zebranie przekonywujących dowodów przestępstwa, czy czyjejś winy.
Może to także spowodować skutek w postaci utraty zdrowia lub życia osoby zaginionej.
Nasi detektywi zbierają informacje dotyczące okoliczności zaginięcia, ocenią zagrożenia i podejmą niezwłocznie konieczne czynności w kierunku odnalezienia osoby zaginionej.
W porozumieniu z rodziną podejmujemy czynności nagłaśniające fakt zaginięcia w celu zapewnienia dopływu informacji. Do tego celu wykorzystujemy serwis firmowy, internet i media publiczne oraz formę ulotek.

Sprawdzamy także napływające informacje o zaginionym.

W tej kategorii osób są osoby które poszukujemy z innych powodów (np spadkowych, rodzinnych, "pierwszej miłości", itp).

Poszukiwanie osoby może dotyczyć ustalenia adresu zameldowania lub faktycznego zamieszkania oraz pobytu, wykonania fotografii, itp.
Uzyskane informacje możemy zweryfikować bezpośrednio w terenie.

Specjalizujemy się w poszukiwaniu osób z powodów adopcyjnych w tym adopcje pełne (rodzaje adopcji).

Mamy liczne sukcesy w odszukaniu rodziców i rodzeństwa biologicznego, nawet przy przysposobieniu pełnym i zagranicznym.
Nie ma problemów przy przysposobieniu niepełnym.

Do identyfikacji osób wykorzystujemy działania własne i badania przez specjalistyczne ośrodki jak DNA czy linii papilarnych.