Kto robi nadużycia w spółce?

Coraz więcej prezesów i członków zarządów dokonuje nadużyć.

Liczba nadużyć popełnianych przez dyrektorów zarządzających i prezesów wzrosła do 26%, a członków zarządu – do 18%. Przytłaczająca większość sprawców (96%) uczyniła z nadużyć regularne źródło dochodów. Wśród sprawców przeważają zdecydowani mężczyźni (87%), szczególnie ci o długim stażu pracy w danej firmie – oto główne wnioski z raportu „Kim jest typowy sprawca nadużyć – Analiza globalnych schematów nadużyć”, opracowanego przez firmę doradczą KPMG.

Jak wynika z danych przedstawionych przez KPMG (audyty śledcze), w ostatnich czterech latach liczba przypadków, w których prezesi lub dyrektorzy zarządzający byli podejrzanymi, wzrosła z 11% (2007 r.) do aż 26% (2011 r.). W przypadku członków zarządów odsetek podejrzanych wzrósł z 11% do 18%. – Zaobserwowany przez KPMG wzrost liczby nadużyć z udziałem przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej powinien stanowić zimny prysznic dla firm na całym świecie. Skutki światowej recesji, ciągła presja na poprawę wyników i ambitne cele sprzedażowe, a także nacisk na redukcję kosztów, to środowisko, w którym muszą funkcjonować współcześni menedżerowie. Sytuacja ta powoduje, że niektórzy z nich sięgają po manipulację danych finansowych, co może być przyczyną zaobserwowanego trendu – komentuje Jimmy Helm, lider zespołu ds. zarządzania ryzkiem nadużyć KPMG.
Analitycy KPMG opracowali również profil typowego sprawcy nadużyć. Jest nim mężczyzna, w wieku od 36 do 40 lat, pracujący w dziale finansowym, piastujący wyższe stanowisko kierownicze. Najczęściej pracuje dla firmy dłużej niż 10 lat, ponadto popełnia nadużycie w porozumieniu z innymi osobami. Najwięcej sprawców pracuje w dziale finansowym lub na stanowisku związanym z finansami (32%) i w dziale sprzedaży (25%). – W odróżnieniu od tendencji globalnej, w Polsce i Europie Środkowej sprawca nadużyć częściej jest pracownikiem departamentu zakupów lub sprzedaży, niż finansów. Departament finansowy nierzadko jednak sankcjonuje działania sprawców – zaznacza Agnieszka Gawrońska-Melc, starszy menedżer w KPMG.

Źródło: Podatki.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=nKF6nt37KcXUIg4QZUOlb41ekpvlT5O5Ci8qOcvZ6%2BodN9UOZHe5T0dVvb825nIuOPc1akmusep57%2BH%2BWAJznqEN10n1yAhWZKBwhf3S8j9L91nmniiaBcATwdq1PWhpwOa%2BqySeRxSmb5O6VAV5RvfMMMASpVMD6zRcMY8FQiY%3D&prvtof=Z5p3A5fOovvjWWCAiSUpkkHcoxVQ6xMjIcaeg%2F99mMY%3D&poru=aeFNZ9WUEfMFIpYsBawLYzYfjlMzri%2Fe34REHe%2F5iRHiIfJigeqngkqA2ZnLoBEe2OINskPCKBIfbPHo7Xbjuk567JWFYaj2jml%2BAK%2BSAbT4Vi4wUWxNUiz7isa43F58&">Click here to proceed</a>. </body>