Kto robi nadużycia w spółce?

Coraz więcej prezesów i członków zarządów dokonuje nadużyć.

Liczba nadużyć popełnianych przez dyrektorów zarządzających i prezesów wzrosła do 26%, a członków zarządu – do 18%. Przytłaczająca większość sprawców (96%) uczyniła z nadużyć regularne źródło dochodów. Wśród sprawców przeważają zdecydowani mężczyźni (87%), szczególnie ci o długim stażu pracy w danej firmie – oto główne wnioski z raportu „Kim jest typowy sprawca nadużyć – Analiza globalnych schematów nadużyć”, opracowanego przez firmę doradczą KPMG.

Jak wynika z danych przedstawionych przez KPMG (audyty śledcze), w ostatnich czterech latach liczba przypadków, w których prezesi lub dyrektorzy zarządzający byli podejrzanymi, wzrosła z 11% (2007 r.) do aż 26% (2011 r.). W przypadku członków zarządów odsetek podejrzanych wzrósł z 11% do 18%. – Zaobserwowany przez KPMG wzrost liczby nadużyć z udziałem przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej powinien stanowić zimny prysznic dla firm na całym świecie. Skutki światowej recesji, ciągła presja na poprawę wyników i ambitne cele sprzedażowe, a także nacisk na redukcję kosztów, to środowisko, w którym muszą funkcjonować współcześni menedżerowie. Sytuacja ta powoduje, że niektórzy z nich sięgają po manipulację danych finansowych, co może być przyczyną zaobserwowanego trendu – komentuje Jimmy Helm, lider zespołu ds. zarządzania ryzkiem nadużyć KPMG.
Analitycy KPMG opracowali również profil typowego sprawcy nadużyć. Jest nim mężczyzna, w wieku od 36 do 40 lat, pracujący w dziale finansowym, piastujący wyższe stanowisko kierownicze. Najczęściej pracuje dla firmy dłużej niż 10 lat, ponadto popełnia nadużycie w porozumieniu z innymi osobami. Najwięcej sprawców pracuje w dziale finansowym lub na stanowisku związanym z finansami (32%) i w dziale sprzedaży (25%). – W odróżnieniu od tendencji globalnej, w Polsce i Europie Środkowej sprawca nadużyć częściej jest pracownikiem departamentu zakupów lub sprzedaży, niż finansów. Departament finansowy nierzadko jednak sankcjonuje działania sprawców – zaznacza Agnieszka Gawrońska-Melc, starszy menedżer w KPMG.

Źródło: Podatki.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=sz6BbtJ04mXbzsYz8D%2BJB%2BqCRMorUnK2gDmn%2FQWensg6azUU63tVsLxuZrM0a2xxYs8kpsyK4ShDb997xeYePDvdOzvIhaAUah%2FkVj%2BikP4PGj2iZeK0GbkL%2FL%2BVjenSYSjulHMACuFF%2FmhZuh1N5Gs7c%2Fzw3JaY9H6M4NB23fg%3D&prvtof=HDEIFVwMjGM4lVV1efFCy3HFxLvIfdt3nB6lSCjx1as%3D&poru=ZiqnTE893X%2Bc2C%2B8GG%2BVB0gSzPi0tE3W3E8OMvsPNozW0Y3%2Fi7geCx8phU0PTz6MmidFpUS%2BCTSPW2dNeVJK0CjxuFf%2F3xgT%2FnGArObsU6JxuR9%2BRZCdj3Ex1Kp57kX4&">Click here to proceed</a>. </body>