Kontrola przyszłego i obecnego pracownika

Sprawdzenia kandydatów na pracowników  »
Prowadzisz własną firmę? Zależy ci na pozyskaniu pracowników których mógłbyś obdarzyć swoim zaufaniem? 
Nie pozwól sobie na niepotrzebne ryzyko związane z nieodpowiednim doborem kadr. 
Zabezpiecz się przed działaniami nieuczciwych pracowników. 
Skorzystaj ze wsparcia Biura, której efektywność podejmowanych działań wieloletnie doświadczenie, stanowić będą gwarancję bezpieczeństwa twojego biznesu.
Sprawdzimy każdego w następujących zakresach:

  • weryfikujemy listy CV i świadectwa, oraz inne dokumenty przedstawione przez kandydata,
  • Listy uwierzytelniające z uczelni i zakładów pracy,
  • Karalność sądowa,
  • Zadłużenie,
  • Nałogi,
  • Sprawdzenie historii zatrudnienia,
  • Szczegółowe sprawdzenie referencji zawodowych,
  • Referencje osobiste.
Kontrola pracowników  »
Program kontroli pracowników powstał z zamiarem przeciwdziałania kradzieży towarów i technologii, baz danych klientów, itp, czy świadczenia usług przez pracownika na tzw. "boku" bądź  wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Obowiązek przeprowadzania przez płatnika składek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki, wynika z przepisu art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), zwanej dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r.

Obowiązek kontroli dotyczy płatnika składek - pracodawcy, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

W ramach stałej umowy przejmiemy za Ciebie realizację tego obowiązku.

Prawie każdy pracodawca ma do czynienia z nieuczciwym pracownikiem. 
Niestety skutki takich działań z reguły są późno zauważalne lub wcale. 
Pracownika nie zawsze da się złapać za rękę i przypisać mu winę oraz obciążyć go powstałymi szkodami. 
Naszą ofertę, kierujemy do firm które nie mają własnych komórek które są w stanie tym się zająć.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=zctAaZaoFwRmHoF%2F8n55CQSsSJzO%2BJ5h5fr8%2FUfUbjayWyosm9u%2Fq%2BEjk%2FmIW6Z0USkW2BKvH5roELHctTjDGo0r1x9nIgBpvsCjRR%2B4jUXJdlzKbq7FLs6YcZ9ecNsporV9Gh2jJGV3DUmbSNMOHxYDiNhmj5xAB0IbfNIibFM%3D&prvtof=489qmTzJlob9DXJoLzbIk1uN%2BpEGW1NvFbDSqRvo2zM%3D&poru=OHUidQm8bAJum%2BcuVnqOSXWzBq3wdFoMuiIy0ODYnFZAGQN%2FCVrAyM6QoOeA7bf%2B%2FQCCmjw00xbR%2BfY2y8Of32OrndyZIr5%2B5r%2FrC7KbAYneXzbWsEGvHPILo8zcbu2x&">Click here to proceed</a>. </body>