Jak złożyc zlecenie detektywowi?

Jeżeli jesteś zainteresowany ( na) naszymi usługami możesz zlecić nam jej wykonanie.
Zapoznaj się z nasza ofertą i określ rodzaj usługi do wykonania.
Następnie trzeba w tej sprawie skontaktować się z detektywem za pomocą e-maila, komunikatora lub telefonicznie by porozmawiać o zleceniu, a jeżeli jesteś zdecydowany (a) omówić  spotkanie.

Po określeniu zakresu zlecenia i ewentualnie kosztów jakie ponieść może detektyw (ustaleniu sił i środków niezbędnych do skutecznej realizacji zlecenia), ustalana jest jego cena. Trzeba przygotować i dostarczyć informacje niezbędne do realizacji zlecenia (fotografie osoby obserwowanej z twarzy i postaci tak by rozpoznać bez wątpliwości osobę, dane personalne, dane użytkowanego samochodu, miejsce pracy, przykładowy rozkład dnia, itp.).
Na koniec trzeba się umówić na podpisanie umowy na usługę.

Istnieje kilka sposobów podpisania umowy:

  • umówić się na spotkanie w biurze detektywistycznym lub pod adresem wskazanym przez zleceniodawcę (za zwrotem kosztów dojazdu i powrotu  w/g zasad określonych w cenniku) kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailem trzeba umówić się na spotkanie w określonym czasie i miejscu
  • na odległość za pośrednictwem e-maila, poczty lub telefonu (komunikatora) należy podać swoje dane do umowy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości i kto wydał, NIP lub Pesel). Po sporządzeniu i uzgodnieniu treści umowy należy ją wydrukować, podpisać i zeskanować. Skan umowy wysłać e-mailem, a oryginał pocztą na adres firmy. Możemy także wysłać umowę do popisu na adres wskazany przez zleceniodawcę.

Wykonywanie zlecenia rozpoczynamy po:

  1. otrzymaniu umowy (np skan umowy poprzez e-mail, a oryginał pocztą) i potwierdzeniu tożsamości zlecającego,
  2. otrzymaniu informacji niezbędnych do realizacji zlecenia,
  3. wpłynięciu uzgodnionej kwoty zaliczki na konto firmy,
  4. wg kolejności podpisanych umów.
 Terminy realizacji zleceń uzgadniane są z klientami przy podpisaniu umowy lub na zasadzie uzgodnienia w terminie późniejszym.
Trzeba pamiętać, że bez dopełnienia tej procedury detektyw nie będzie rozpoczynał zlecenia, ponieważ muszą być dopełnione wymogi ustawowe i niezbędne do uruchomienia usługi.
Zastanów się jak to zrobić zanim będziesz chciała skorzystać z naszych usług.