Cennik usług detektywistycznych

Stosowane przez biuro stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, zaangazowanych do sprawy sił i srodków, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych detektywów.
Zasadą, jaką nasze biuro kieruje się w relacjach z klientami jest „value for money” – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Istotnym elementem naszej pracy jest opieka nad klientem przez jednego z detektywów biura.
Codzienna współpraca z klientem spoczywa w rękach detektywa – specjalisty w danej dziedzinie.

W przypadkach wymagających bardziej złożonych rozwiązań tworzone są zespoły zadaniowe, które pracują nad rozwiązaniem interesujących klienta zagadnień, a wynagrodzenie jest negocjonowane indywidualnie.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie. Standardem pracy biura jest szybka i otwarta komunikacja, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.

Wysokość wynagrodzenia za usługę ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed formalnym przyjęciem zlecenia.

Zawarta umowa jest dla Państwa gwarancją wykonania przez nas zlecenia za wynegocjowaną wcześniej kwotę.

Cena za usługę określana jest w formie:

 • dniówki (8h),
 • godziny (minimum 4 godziny dziennie),
 • ryczałtowo za całe zlecenie,
 • na podstawie kalkulacji kosztów,
 • porady w ramach umowy - bezpłatnie,
 • porady poza umową - 150,00 PLN.

Kalkulując koszt standardowej usługi do obserwacji uwzględniamy następujące składowe:

 1. wynagrodzenie dwóch detektywów (liczone od wyjazdu do powrotu do miejsca zakwaterowania - bazy) orientacyjnie liczone wg stawki godzinowej od 200 PLN
 2. koszty jazdy w trakcie zlecenia - 1km=2,50 PLN (liczone na podstawie wskazań licznika dziennego używanych samochodów od wyjazdu z bazy do powrotu z bazy),
 3. koszty noclegów i diet (diety tylko przy zleceniach zagranicznych) wg zasad przyznawanych urzędnikom państwowym w delegacji służbowej,
 4. koszty wynajęcia samochodów z wypożyczalni (jeżeli jest taka potrzeba) na terenie Polski i UE wg faktur (wyłacznie w przypadku takiej konieczności),
 5. inne uzasadnione koszty wg faktur, np. opłaty autostradowe i parkingowe, opłaty roamingowe za połączenia telekomunikacyjne, opłaty klimatyczne w miejscowościach sanatoryjnych,  itp.

W przypadku konieczności potwierdzenia przed sądem, prokuraturą lub policją informacji zawartych w sprawozdaniu żądamy zwrotu kosztów podróży i ekwiwalent za utracone wynagrodzenie w wysokości 500 PLN/ osoba.

W przypadku powstania większych kosztów wydatki te uzgadniamy z Klientem.

Przy wpłatach innych niż PLN jako przelicznik obowiązuje kurs kupna danej waluty w dniu wpłynięcia wpłaty na konto podany na stronie http://www.mbank.pl/notowania/kursy-walut/.