Współpraca z detektywem

Nawiązując z Biurem współpracę, zyskujecie Państwo doskonale wyszkolonego i rzetelnego partnera, z usług którego możecie skorzystać w każdym czasie. Partnera, który Państwa problemy traktuje jak własne, zachowując przy tym pełną dyskrecję.
Naszymi zleceniodawcami są podmioty prawne i fizyczne, m.in.:
  • banki - ocenę wiarygodności kredytobiorców, monitorujemy spłatę kredytów, odzyskujemy nie spłacane kredyty, poszukujemy osoby uchylające się od spłat kredytów, poszukujemy ukrywane mienie,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe - oceny wiarygodności ubezpieczających się, dochodzenia wyłudzanych odszkodowań, poszukiwania zaginionych pojazdów, przedmiotów będących przedmiotem ubezpieczenia, oceny zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych, weryfikacja podawanych okoliczności powstania szkód,
  • kancelarie adwokackie, radcowskie i prawne - gromadzimy informacje dla potrzeb sądownego dochodzenia wierzytelności, zbieramy dowody osobowe i materialne dla potrzeb postępowań przygotowawczych i procesowych, monitorujemy egzekucje komornicze, podejmujemy inne czynności i działania wynikających z prowadzonych przez kancelarie spraw,
  • kancelarie komornicze - poszukiwanie dłużników i ukrywanego mienia,
  • administracja centralna i samorządowa - inkasa wszelkiego typu opłat i podatków lokalnych, nakładanych kar, poszukiwania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych uchylających się od wnoszenia na rzecz organów samorządowych opłat , podejmujemy inne czynności i działania wynikających z zakresu działania władz samorządowych,
  • spółdzielni mieszkaniowymi i administracji budynków mieszkalnych i użytkowych inkaso opłat mieszkaniowych i innych zobowiązań najemców wobec Spółdzielni, Zrzeszeń Zarządców Prywatnych Budynków i Wspólnot Mieszkaniowych, oraz prywatnych właścicieli budynków,
  • przedsiębiorcy i osoby fizyczne w pełen zakres oferowanych usług z modyfikacją do indywidualnych potrzeb Zlecającego,
  • media - gromadzimy informacje dla potrzeb śledztw dziennikarskich.
Utrzymujemy bieżący kontakt z detektywami z całej Polski, członkami Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów w Warszawie i poza granicami kraju. Szczególne dużo uwagi poświęcamy na rozwój współpracy z detektywami poza granicami Polski, między innymi nawiązaliśmy kontakt z detektywem z:
- Czech
- Wielkiej Brytanii,
- Niemiec.
W przypadku uzyskania wsparcia czy zaangażowania większych sił i środków możemy skorzystać z ich pomocy.

Badania DNA - wszystko o testach na ojcostwo znajdziesz na portalu pewnytato.pl.Badania DNA i inne genetyczne wykonuje dla nas:

Laboratorium BioTe21
przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jagiellońskie Centrum Innowacji, lok. 6.
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

i

Badanie ojcostwa do celów prywatnych oraz sądowych.
testDNA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice

Współpracujemy z kancelariami prawnymi:

KANCELARIA PRAWNA

Markowicz & Wilusz
Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.
PL-38500 SANOK, UL. GRZEGORZA 4/2
tel.   +48 (13) 46 42 507
fax   +48 (13) 49 39 830
http://www.markowicz-wilusz.pl/