prywatny detektyw jarosławski

  • Zdrada nie zna granic ....

    Kobieta mieszkająca w Warszawie zorientowała się, że jest zdradzana przez męża.
    Sam sprawca to przyznał ale nie chciał zdradzić z kim.

RSS